Rehabilitering

tanke på Rehabilitering

Rehabilitering

Sport Surface AS utfører rehabilitering av kunstgressbaner. Noen av de første kunstgressbaner vi installerte, har vi nå rehabilitert.

Rehabilitering kan bestå av:

  • Fjerning av sand og gummigranulat på bane som skal skiftes
  • Fjerning av selve kunstgresset med eller uten innfyll

I mange år ble gammelt kunstgress levert på deponi eller levert til forbrenningsanlegg. Kunstgress er ifølge Europeisk lovgivning klassifisert som miljøfarlig avfall.

Vi kan tilby to løsninger i forhold til resirkulering:

Disse leverandørerne tilbyr en mye mer miljøvenlig prosess enn forbrenning eller deponering av kunstgresset. Kunstgress består av 6% backing, 4% fiber, 30% gummigranulat og 60% sand. Når kunstgresset er blitt resirkulert, vil gummigranulatet og sandet bli brukt om igjen for å produsere nye kunstgressbaner. 

Vi har egne maskiner som kan fjerne sand og gummigranulat, og vi har også maskiner til fjerning av kunstgresset. Våre ansatte er de som utfører denne jobben. Vi koordinerer også transporten for deg.

Når det gamle kunstgresset er ferdigbehandlet, får kunden tilsendt dokumentasjon på at kunstgresset er behandlet i tråd med Europeisk lovgivning.

For mer informasjon angående resirkulering av kunstgress se våre samarbeidspartnere sine hjemmesider: 
www-re-match.dk.

www.allsportsrecycled.com

www.tebe-sport.no

 

TA KONTAKT 

 
Leif Torvestad - Daglig leder Sport Surface AS

Leif Torvestad

Daglig leder / CEO
915 96 537

Vi rehabiliterer din kunstgressbane