Vedlikehold og reperasjon

Sport Surface utfører årlig vedlikehold på over 150 baner. Vi utfører vedlikehold både på baner vi har installert selv, og baner som er installert av andre enn oss.

Vedlikehold er viktig for å forlenge levetiden til kunstgresset. Ved jevnlig vedlikehold opprettholdes kvaliteten på underlaget. Vedlikehold er også viktig for å forebygge skaderisiko.

Vedlikehold kan blant annet bestå av:

  • Etterfylling av innfyllsmateriale
  • Rens og pigging av bane
  • Harving av bane
  • Slådding av bane
  • Reparasjoner

Vår kunde bestemmer hyppighet og hva som skal utføres av vedlikehold. Vi har egen maskinpark som kan utføre alle typer vedlikehold. Etter utført vedlikehold, vil kunde motta en rapport dersom utbedringer, herunder etterfyllling, liming av skjøter etc., er nødvendig.

Vedlikehold utføres av vedlikeholdsansvarlig Rolf Stian Torvestad. Han er utdannet anleggsgartner og har 10 års erfaring med vedlikehold av kunstgressbaner.

Vi har også samarbeid med andre firmaer som utfører vedlikehold for oss. Dersom dere ønsker vedlikehold eller har spørsmål om dette, ta kontakt med daglig leder Leif Torvestad.

Ta kontakt

Leif Torvestad - Daglig leder Sport Surface AS

Leif Torvestad

Daglig leder / CEO
915 96 537
Rolf Stian Torvestad - Vedlikeholdssjef

Rolf Stian Torvestad

Vedlikeholdssjef
456 12 939