Rehabilitering

Sport Surface AS utfører rehabilitering av kunstgressbaner. Noen av de første kunstgressbaner vi installerte, har vi nå rehabilitert.

Rehabilitering kan bestå av:

  • Fjerning av sand og gummigranulat på bane som skal skiftes
  • Fjerning av selve kunstgresset med eller uten innfyll

I mange år ble gammelt kunstgress levert på deponi eller levert til forbrenningsanlegg. Kunstgress er ifølge Europeisk lovgivning klassifisert som miljøfarlig avfall.

I samarbeid med Re-Match A/S i Danmark kan vi tilby resirkulering av kunstgresset. Dette er en mye mer miljøvennlig prosess enn forbrenning eller deponering av kunstgresset. Ved bruk av Re-Match sin patenterte teknologi blir 99 % resirkulert. Kunstgress består av 6 % backing, 4 % fiber, 30 % gummigranulat og 60 % sand. Ved endt resirkuleringsprosess blir blant annet gummigranulat og sand gjenbrukt i nye kunstgress.

Vi har egne maskiner som kan fjerne sand og gummigranulat, og vi har også maskiner til fjerning av kunstgresset. Våre ansatte er de som utfører denne jobben. Vi koordinerer transport til Re-Match sin fabrikk i Danmark.

Når det gamle kunstgresset er ferdigbehandlet hos Re-Match, får kunden tilsendt dokumentasjon på at kunstgresset er behandlet i tråd med Europeisk lovgivning.

For mer informasjon angående resirkulering av kunstgress se Re-Match sin hjemmeside på
www-re-match.dk.

Ta kontakt

Leif Torvestad - Daglig leder Sport Surface AS

Leif Torvestad

Daglig leder / CEO
915 96 537