Sport SurfaceMiljø

TANKE PÅ MILJØ

Vi tar miljøutfordringene på alvor og ønsker å være en ansvarlig leverandør. Vi kan i den forbindelse blant annet levere miljøvennlig, 100% resirkulerbart kunstgress og kunstgress uten innfyll.

EcoNext backing

En bærekraftig løsning, både for miljøet og sporten

Som eneste leverandør i Norge, leverer vi kunstgress med EcoNext-backing. EcoNext er en eksklusiv teknologi kan fås på forespørsel på alle våre produkter fra Limonta Sport. EcoNext endrer livssyklusen til kunstgresset. Om man bruker EcoNext vil kunstgresset og backingen kunne resirkuleres sammen, da begge bestanddelene er laget i samme type plastmateriale. Tidligere har kunstgresset blitt skilt fra backingen før kun selve kunstgresset har blitt resirkulert.

Kunstgress med Econext-backing drenerer bedre enn tradisjonell backing som er laget av PU, da den ikke har dreneringshull men drenerer jevnt gjennom hele matta.

Sport Surface AS er medlem av Grønt Punkt og registret i Startbank

Geo Plus innfyll

Naturlig og resirkulerbart innfyll

Geo Plus er naturlig innfyll for kunstgress, fullstendig resirkulerbart og karbonnøytralt. Geo Plus består av en blanding av kokosnøttfiber og kork. Kunstgress med geoplus har FIFA Quality og FIFA Quality PRO godkjenning som er godkjent til bruk i topp og breddefotball.

Resultatet er det første 100 % naturlige og biologisk nedbrytbare innfyllet. Dersom dette innfyllet velges rammes en ikke av forurensningsforskriften kapittel 23A – Utforming of drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale. I korte trekk slipper en da:

  • Løsninger for håndtering av drensvann og overvann som sikrer oppsamling av løst plastholdig fyllmateriale slik at dette ikke spres utenfor banen.
  • Tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen via anleggsmaskiner og annet utstyr som brukes ved vedlikehold og snørydding av banen.
  • At snø som ryddes av banen deponeres på eget område for snødeponering på eller utenfor banen. Den ansvarlige skal også sikre at det plastholdige løse fyllmateriale i snøen blir på dette området til det blir brukt på nytt på samme bane eller levert til et lovlig avfallsanlegg.
  • Bygge en fysisk barriere rundt idrettsbanen som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Minst 20 centimeter av barrierens høyde målt fra bakken, skal være tett.

Les mer på miljødirektoratets nettsider

Sportisca revolution

Kunstgress helt uten innfyll

Vi kan levere Norges eneste kunstgress helt uten innfyll som er godkjent for spillemidler. Sportisca skiller seg fra andre såkalte Non-infill produkter som gjerne fylles med sand, ved at Sportisca er laget for å være helt uten innfyll.  Se her for mer informasjon.

Ta kontakt for spørsmål og rådgivning om kunstgress

Miljømessige hensyn gjennom hele livsløpet

Miljø, solcellepanel for produksjon av kunstgress

Produksjon

Grønn energi

Kunstgress og innfyll fra vår leverandør Limonta Sport blir produsert på et anlegg hvor minst 50 % av strømmen kommer fra solcellepanel. Som en FIFA-foretrukket produsent følges alle de etiske, miljømessige og sosiale prinsippene som finnes i World Federation Sporting Goods Industry (WFSGI) Code of Conduct.

Miljøvennlig transport av kunstgress

Transport

Lavt karbonavtrykk

Vi bruker Nolar som transportør av kunstgress og innfyll som vi kjøper av vår produsent Limonta Sport som er hjemmehørende i Italia. Vi tilstreber oss å frakte varene med jernbane og båt der det er mulig.

Miljø, resirkulering av kunstgress

Resirkulering

Ansvarlig håndtering

Vi kan tilby to løsninger i forhold til resirkulering av kunstgress:

Re-Match A/S i Danmark.
All Sport Recycled/Tebe Sport AS i Norge.

Disse løsningene er en mye mer miljøvennlig prosess enn forbrenning eller deponering av kunstgresset.

Vi er et miljøfyrtårn

Sport Surface AS tar miljø på alvor. Som et resultat av vårt arbeid med å redusere utslipp og aktivt lete etter bedre løsninger for miljøet har vi valgt å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårnmerket gir deg som kunde et håndfast bevis på at vi tar vårt miljøansvar på alvor.