Miljø

tanke på miljø

 

Vi tar miljøutfordringene på alvor og ønsker å være en ansvarlig leverandør. Vi kan i den forbindelse blant annet levere miljøvennlig, 100 % resirkulerbart kunstgress og kunstgress uten innfyll.

EcoNext backing – en bærekraftig innovasjon, både for miljøet og sporten

Som eneste leverandør i Norge, leverer vi kunstgress med EcoNext-backing. EcoNext er en eksklusiv teknologi som gjelder for alle våre kunstgress fra Limonta Sport. Det revolusjonerer helt konseptet av livssyklusen til kunstgress. Kunstgresset og backingen er 100 % resirkulerbar, da dette er laget i samme type plastmateriale. Kunstgress med Econext-backing drenerer bedre enn tradisjonell backing som er laget av PU, da den ikke har dreneringshull men drenerer jevnt gjennom hele matta.

Organisk innfyll

Geo Plus er naturlig innfyll for kunstgress, fullstendig resirkulerbart og karbonnøytralt. Geo Plus består av en blanding av kokosnøttfiber og kork. Kunstgress med geoplus har FIFA Quality og FIFA Quality PRO godkjenning som er godkjent til bruk i topp og breddefotball.

Resultatet er det første 100 % naturlige og biologisk nedbrytbare innfyllet. Dersom dette innfyllet velges rammes en ikke av forurensningsforskriften kapittel 23A – Utforming of drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale. I korte trekk slipper en da: 

  • Løsninger for håndtering av drensvann og overvann som sikrer oppsamling av løst plastholdig fyllmateriale slik at dette ikke spres utenfor banen.
  • Tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen via anleggsmaskiner og annet utstyr som brukes ved vedlikehold og snørydding av banen.
  • At snø som ryddes av banen deponeres på eget område for snødeponering på eller utenfor banen. Den ansvarlige skal også sikre at det plastholdige løse fyllmateriale i snøen blir på dette området til det blir brukt på nytt på samme bane eller levert til et lovlig avfallsanlegg.
  • Bygge en fysisk barriere rundt idrettsbanen som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Minst 20 centimeter av barrierens høyde målt fra bakken, skal være tett. 

Det vises til følgende ink: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/avfallstyper/gummigranulat-fra-kunstgressbaner/

Kunstgress helt uten innfyll

Vi kan levere norges eneste kunstgress uten innfyll som er godkjent for spillemidler fra Sportisca. Se her for mer informasjon.

Lavt fotavtrykk i produksjonen

Kunstgress og innfyll fra vår leverandør Limonta Sport blir produsert på et anlegg hvor minst 50 % av strømmen kommer fra solcellepanel. Som en FIFA-foretrukket produsent følges alle de etiske, miljømessige og sosiale prinsippene som finnes i World Federation Sporting Goods Industry (WFSGI) Code of Conduct.

Resirkulering kunstgress

Vi kan tilby to løsninger i forhold til resirkulering av kunstgress:

  • Re-Match A/S i Danmark. 
  • All Sport Recycled/Tebe Sport AS i Norge.

Disse løsningene er en mye mer miljøvennlig prosess enn forbrenning eller deponering av kunstgresset. 

Transport av kunstgress

Vi bruker DSV som transportør av kunstgress og innfyll som vi kjøper av vår produsent Limonta Sport som er hjemmehørende i Italia. Vi transporterer dette på tog til Norge.

TA KONTAKT 

 
Leif Torvestad - Daglig leder Sport Surface AS

Leif Torvestad

Daglig leder / CEO
915 96 537